دکتر عبدالصمدی

smile is the beauty of soul

برنامه های تلویزیونی

معرفی روش های طراحی لبخندی زیبا
بخش شده از شبکه 2 سیما
در این فیلم که در شبکه جام جم پخش شده است به توضیح ونیر سرامیکی دندان و بلیچینگ و سفید کردن دندان پرداخته شده است