دکتر عبدالصمدی

smile is the beauty of soul

نویسنده: دکتر محمد عباس عبدالصمدی

ارتودنسی بی رنگ

ارتودنسی بی رنگ

در طول سال‌ها، درمان‌های ارتودنسی پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند. از براکت‌ها و سیم‌های فلزی در گذشته تا آخرین پیشرفت با ارتودنسی شفاف، تمرکز به طور فزاینده‌ای به سمت افزایش راحتی

ادامه مطلب »