روکش می توان تاج به شدت تخریب شده دندان را باز سازی کند.معمولا پس از درمان های عصب کشی دندان ها نیاز به روکش پیدا می کنند. گاهی برای گذاشتن روکش نیاز به باز سازی قسمت مرکزی تاج دندان توسط پست ها وجود دارد. برای گذاشتن روکش ابتدا باید تراش لازم روی تاج دندان انجام شود که در صورتی که دندان عصب کشی شده باشد نیاز به بیحسی ندارد.

روکش ها دونوع هستند:

1- روکش های متال-سرامیک یا PFM هستند که یک لایه زیرین فلزی و لایه رویی سرامیکی دارند.این روکشها قیمت مناسب تری دارند و همرنگ دندان هستند.
2-نوع دیگری از روکش ها تمام سرامیک یا ALLCERAM هستند که دیگر لایه فلزی زیرین را ندارند و ظاهر زیباتری دارند اما محدودیتهایی در استفاده از ان ها وجود داردو گران تر هستند.
روکش ها می توانند روی یک دندان را بپوشانند. یا به صورت bridge باشند. یعنی در جایی که دندانی وجود ندارد دندان ها طرفین ناحیه بی دندانی تراش داده شده و روکش روی انها قرار می گیرد. در محل بی دندانی هم روکشی ساخته شده و مانندپل به روکش دندان های طرفی متصل می شود . مانند عکس زیر

برای ساختن روکش، دندانپزشک پس از اماده سازی تاج دندان ، از فک ها و دندان مورد نظر قالب گرفته و به لابراتوار می فرستد.پس از اماده شدن روکش، بر روی دندان توسط سمان مخصوص چسبانده می شود و ثابت باقی می ماند. روکش از روی دندان جدا نشده و متحرک نمی باشد.