جراحی در مطب معمولا به دو دسته است:

  1. جراحی دندان عقل و ریشه های باقی مانده و جراحی های مربوط به دندان ه
  2. جراحی لثه و ایمپلنت

هر دو نوع جراحی می توانند توسط دندانپزشک عمومی و در صورت پیچیده بودن مشکل توسط متخصص جراح لثه یا جراح فک و صورت در مطب انجام شود.