امروزه به جای یک یا چندیا همه دندان های از دست رفته می توان از ایمپلنت استفاده کرد. برای ساده تر شدن توضیحات جایگزینی یک دندان با ایمپلنت توضیح داده می شود. ایمپلنت با دندان طبیعی متفاوت است اما می تواند عملکرد از دست رفته ان را جبران کند. در جایگذاری ایمپلنت ابتدا طی یک جراحی fixture ایمپلنت که ریشه دندان را باز سازی می کند در استخوان فک قرار داده شده و با لثه روی ان را می پوشانند.معمولا 4 الی 6 ماه زمان لازم است تا fixture به استخوان اطراف بچسبد. در مرحله بعدی جراحی کوچک دیگری انجام میشود تا برای گذاشتن روکش ، لثه فرم داده شود.پیچی به نام healing به مدت دو هفته به فیکسچر پیچ می شود. پس از دو هفته برای گذاشتن روکش از روی فک و محل ایمپلنت قالب گرفته می شودو اباتمنت (abutment ) انتخاب می شود.اباتمنت به جای healing روی فیکسچر پیچ می شود و روی ان روکش قرار می گیرد تا دندان را بازسازی کند.

 

این توضیحی ساده از قرار دادن ایمپلنت تک دندان بود. گاهی بنا به شرایط ممکن است ایمپلنت فقط طی یک مرحله جراحی قرار گیرد و حتی همان موقع برای روکش هم قالب گرفته شود. می توان مانند بریج که برای جایگزینی یک تا سه دندان از دست رفته به کار می رود و در قسمت روکش توضیح داده شد از ایمپلنت هم استفاده کرد.

میتوان در صورت از دست رفتن تمام دندانها از ایمپلنت ها بسته به شرایط برای ساخت دست دندان های متکی بر ایمپلنت یا روکش های ثابت برای جایگزینی تمام دندان های یک فک استفاده کرد.

تصویر 1 دست دندان متکی به ایمپلنت


تصویر 2 روکش های ثابت متکی به ایمپلنت

جراحی ایمپلنت هم مانند هر جراحی دیگری پس از عمل درد و تورم و ناراحتی خواهد داشت که ممکن است در حداقل مقدار خود باشد و با انتی بیوتیک ها و داروهای مسکن قابل کنترل است.
ایمپلنت ها دارای برند های متفاوت و کیفیت های متفاوتی هستند که در بازار وجود دارند و قیمت ان ها نیز متفاوت است.