لامینت سرامیكی ایی ماكس به صورت ریختگی ساخته می شود تركیب لامینت سرامیكی ایی ماكس از جنس لیتیوم دی سیلیكات می باشد.
برای ساخت لامینت سرامیكی ایی ماكس ابتدا دندان پزشك تان روی قالب گچی شما، یك الگوی مومی می سازد و سپس لیتیوم دی سیلیكات ذوب شده را در داخل این مولد وارد می كند و به این شكل لیتیوم دی سیلیكات شكل الگو را به خود می گیرد.
لامینت سرامیكی ایی ماكس نسبت به لمینت های زیركونیا و كادكم زیباتر و رنگ شفاف تری دارد. ولی دوام و استحكام آنها از زیركونیا و كادكم، پایین تر است.
(تعویض روكش های قدیمی با روكش و لمینت تمام سرامیك ایمكس)


لامینت سرامیكی زیركونیا :
برای ساخت لامینت سرامیكی زیركونیا، دندان پزشك شما یك بیس از جنس اكسید زیركونیوم روی قالب گچی تهیه شده از دهان تان درست می كند و سپس با خمیر چینی به شكل لایه – لایه روی این بیس، شكل دندان شما ساخته می شود و بعد از آن در كوره پخته می شود شفافیت لامینت سرامیكی زیركونیا شاید نسبت به دیگر لامینت ها كمتر باشد، اما توجه داشته باشید یكی از مزایای مهم لامینت سرامیكی زیركونیا، مقاومت و استحكام بسیار بالای آن است. عیب بزرگ زیرکونیا آن است که چسبندگی کمی بر دندان دارد.


لامینت سرامیكی سیستم كادكم :
همان طور كه در بحث روكش ها نیز اشاره كردم و همان طور كه در شكل مشاهده می كنید، كادكم یك سیستم سرامیكی برای ساخت لامینت و روكش است كه به وسیله كامپیوتر و با تراش یك بلوك سرامیكی انجام می شود.با كادكم تنها ظرف چند ساعت، دندان پزشك تان می تواند لامینت سرامیكی را در مطب خود بسازد.
به این شكل كه در این روش، بعد از آنكه دندان پزشك از دندان های شما اسكن گرفت. اطلاعات اسكن را به كامپیوتر انتقال می دهد و در كامپیوتر لامینت مورد نظر به شكل مجازی طراحی می شود و این اطلاعات را در آخر به دستگاه منتقل می كند. در دستگاه لامینت روی یك بلوك سرامیكی كه از قبل انتخاب شده، تراشیده شده و ساخته می شود.
یكی از مزایای استفاده از كادكم این است كه شما در یك بازه زمانی كوتاه و تنها در یك جلسه لامینت مورد نظرتان را به دست می آورید. ولی كادكم یك عیب اساسی دارد و آن اینكه لامینت یا روكش دندان شما از یك بلوك تك رنگ ساخته می شود، بنابراین زیبایی و دوام طبیعی بودن این نوع لامینت «كادكم» نسبت به لامینت هایی كه لایه لایه و از رنگ های مختلفی ساخته می شوند، به مراتب كمتر است.