فلوراید به دوروش می تواند از دندان شما محافظت کند . روش اول اینکه دندانها را باکمک روند تعمیر مینای دندان ،جایی که مواردی مانند کلسیم برای دندان ها می رسد به اضافه اینکه این مواد معندنی به شما کمک میکنند تا مینای دندان قوی شود واز پوسیدگی در امان باشد. روش دوم به این صورت است که به کنترل است در داخل دهان شما کمک میکند.

باکتری ها از مواد غذایی باقیمانده برسطح دندانهااستفاده وتولید اسید می کند .فلوراید این اثر را خنثی میکند واجازه نمیدهد اسیدها باعث پوسیدگی دندان شوند.درروز دوبار مسواک زدن بایک مسواک نرم وخمیر دندان فلوراید مطمئن شویدکه فلوراید دندان شماتامین شده است تاهرزمان که شما دندان سالم دارید ترکیب آب حاوی فلوراید وخمیر دندان فلوراید برای روزمره شما کافی می باشد.

سوال پیش می آید که آیا فلوراید مضراست یا خیر؟
خیراین ماده معدنی به طور طبیعی امن است که می تواند از دندان شمامحافظت کند.دندان شمافلوراید کافی ندارد می توانید با دندانپزشک خود صحبت کنید واز او مشاوره بگیرید.

گزارش ها نشان داده است بیشترخمیر دندان های حاوی فلورایدفروخته شده ودرطول 30 سال اخیر پوسیدگی دندانها دربسیاری از کشور ها کاهش یافته است.مسواک زدن باخمیر دندان های حاوی فلوراید اثرموضعی برای شماخواهد داشت .فلوراید درداخل مینای دنان شماجذب شده است وآن رامقاوم تروقوی تر در برابر اسید ها وپوسیدگی ها میکند.

خمیر دندان حاوی فلوراید باید تمامی استاندارد های تعیین شده توسط سازمان غذا ودارو راداشته باشد انجمن دندانپزشکی آمریکا توسط آزمایش محتوای فلوراید راتعیین میکند.ومقدار وچگونگی استفاده آن را کرده است .

چه کسانی می بایست از خمیر حاوی فلوراید استفاده کنند.
همانطور که دربالا گفته شد مسواک زدن باخمیر دندان حاوی فلوراید روزی دوبار به سود هر دندانی است. بچه های کمتر از 3سال به اندازه یک دانه برنج باید از خمیر دندان استفاده کنند وبچه های بین 3تا6 سال باید اندازه نخود استفاده کنند درطول مسواک حتما به بچه ها یاد دهید تا آنها راقورت ندهند.

دربزرگسالان استفاده از خمیر دندان نباید کمترازمقدارقابل توجه باشد مشکلاتی قبیل دیابتیها وسرطان یا مصرف برخ داروها که دهان شماراخشک می کند،می توانددندان های شما را درمقابل پوسیدگی آسیب پذیرترکند واگر لثه های شما درطول سال عقب نشینی کنند،سطوح ریشه قابل مشاهده از فلوراید استفاده خواهند کرد.

اگر شما همیشه از خمیر دندان سدیم فلوراید استفاده کنید.عمدتا دندان های شما نسبت بهقبل قوی تر خواهد شد.اما برای داشتن بهترین وسام ترین دندان ها فراموش نکنید که از نخ دندان ومواد غذایی سالم استفاده کنید وهر 6 ماه یکبار به کلینیک دندانپزشکی مراجه کنید.فلوراید باعث تشکیل کریستال های فسفات کلسیم می شودد که این کریستال ها به شکل مواد سختی بادندان ترکیب می شوند.این مواد سخت فلوئورهیدروکسی آپاتیت نام دارند.فلوراید زمانی میتواند از پوسیدگی دندان جلوگیری کند که دربزاق دهان وجود داشته باشد تا 60 درصد می وتاند از پوسیدگی جلوگیری کند.

علاوه برخمیردندان دها شویه ها وژل ها هم حاوی فلوراید هستند که در مقاوم کردن دندان ها وجلوگیری از پوسیدگی تاثیربسزایی دارند.درمواد غذایی هم فلوراید یافت میشود برای مثال درغذای هایب دریایی فلورایید بیشتر وجود دارد .چای در مقابل آب حاوی فلوراید بیشتری است .مقدار فلورایدیی که به بدن می رسد به منطقه ای که درآن زندگی میکنیم ونوع آب وهوای آن هم بستگی دارد.

از دیگر فواید اثر آن به روی ریشه دندان است .اکثر مردم درسن بالا دچار تحلیل لثه می شوند.وسطح ریشه کاملا دردهان نمایان شده وبیشتردرمعرض پوسیدگی می باشد به هیچ وجه مواد دیگری مثل نمک راجایگزین خمیر دندان نکنید .زیرا نمک به بافت های دهان آسیب می رساند. متاسفانه اکثر مردم عادت دارند بعداز مسوا زدن دهانشن رابامقدارزیادی آب شست شو دهند اصلا نیازی به اینکار نیست بهتراست مواد اضافی از دهان خارج نشود زیرا خمیر دندان محافظ خوبی برای دهان ودندان است وباقی ماندن آن دردهان بسیار مفید است.

 

حساسیت دندان
زیر خارجی ترین سطح دندان عاج قرار گرفته است ،داخل عاج هزاران کانال میکروسکوپی وجود دارد .زمانی که مینای دنان عقب نشینی میکند عاج دندان عریان می شود دربرابر خوراکی ها ونوشیدنی ها ی سرد وحساس میشود وفرد درمقطع کوتاهی درد رااحساس میکند.استفاده از خمیر دندان ها ضد حساسیت روش های خوبی برای ازبین بردن حساسیت است از مسواک های نرم که برای دندان های حساس طراحی شده باید استفاده کنید رعایت همیشگی بهداشت دندان ودهان ومراجعه منظم به دندانپزشک هم میتواند از حساسیت دندان پیشگیری کند ودرد آن رابهبود بخشد.