فرق لمينت با روكش ها

شما نباید كاربرد لمینت دندان را با كاربرد انواع روكش ها به اشتباه بگیرید. در روكش گذاری هدف اصلی دندان پزشك استحكام دادن به دندان است ولی در لمینت هدف تنها زیبایی دندان ها است. روكش ها مانند كلاهك، تمامی سطح تاج دندان شما را می پوشاند، ولی لمینت ها فقط سطح جلویی دندان را پوشش می دهند.

خوب دقت كنید، در روكش گذاری دندان شما زیاد تراش می خورد، پس روكش تنها در مواقعی كه پوسیدگی دندان شما عمیق است مورد استفاده قرار می گیرد. در لمینت سرامیكی تراش دندان به مراتب كمتر است. پس اگر دندان تان دارای پوسیدگی سطحی است استفاده از لمینت دندانی بهترین گزینه است. در لمینت كامپوزیتی همان طور كه توضیح دادم دندان شما اصلاً تراش نمی خورد، پس اگر دارای دندان های سالم باشید و تنها عیب دندان تان لب پر شدن یا بد رنگی باشد، استفاده از كامپوزیت ونیر، منطقی تر است. همان طور كه ملاحظه می كنید استفاده از هر یك از روش های درمانی، بستگی به نوع دندان شما دارد، بهترین راه آن است كه در مورد هر یك از این روش ها با دندان پزشك تان مشورت كنید و اجازه دهید او تصمیم نهایی را بگیرد.