همانطور که توضیح دادم یکی از بیماری های لثه، عقب نشینی و تحلیل لثه می باشد که به شکل آشکار یا پنهان صورت می گیرد. در تحلیل لثه آشکار شما می توانید عقب نشینی لثه ها را خودتان ببینید اما تحلیل لثه پنهان قابل مشاهده نیستند.


از علایم شایع تحلیل لثه:


✓ بلندتر به نظر رسیدن دندان ها نسبت به حالت عادّی
✓ لق شدن دندان ها
✓ حسّاس شدن دندان ها
✓ نمایان و آشکار شدن ریشه دندان ها
✓ تغییر رنگ دندان ها
✓ افزایش فاصله بین دندان ها
✓ زِبر شدن سطح دندان در خط لثه
✓ پوسیدگی دندان زیر خط لثه
✓ پُف کردن یا متورم شدن لثه ها
✓ خونریزی و بوی بد دهان


درمان بیماری پریودونتال یا پیوره:


بیماری پریودونتال نیاز به پاک سازی عمیق لثه و تسطیح سطوح ریشه دارد. قسمت های ناصاف و زبر و خشن در سطوح ریشه که باعث جذب پلاک و باکتری به روی ریشه دندان می شوند با جرم گیری و صیقل دادن دندان صاف می شوند و باکتری هایی که به روی ریشه چسبیده اند، با این روش برداشته می شوند و بیماری لثه شما درمان می شود.
در مورد جرم گیری توضیحات کافی در این کتاب داده ام. در کل درمان بیماری پریودونتال پیشرفته با پاک سازی عمیق لثه- جرم گیری- جراحی لثه- تجویز آنتی بیوتیک- ژل آنتی بیوتیک- قرص های زیر لثه ای حاوی آنتی بیوتیک برای نابودی باکتری ها و دهان شویه های ضد میکروبی که اکثراً حاوی کلر هگزین هستند، به راحتی درمان می شود. اگر شما با استفاده از روش های غیر جراحی و خانگی و استفاده از دارو درمانی و جرم گیری همچنان موفق به درمان بیماری پریودونتال نشدید، ناچارید از جراحی لثه استفاده کنید که در این روش جراح، لثه شما را برش داده و کنار می زند و جرم های عمقی را از روی ریشه دندان پاک سازی می کند، در ادامه به این موضوع می پردازم.