اگر شما احساس می کنید، بخش زیادی از بافت لثه تان در حالت عادی نمایان می شود، یا لثه های شما در زمان خندیدن، بیش از حد به چشم می آید، به خنده شما، خنده لثه نما می گویند.

یک چنین لبخند لثه ای می تواند احساس خجالت و کم رویی را برای شما به همراه داشته باشد.

اصلاح لبخند لثه ای کاملاً یک مسئله احساسی است و ممکن است از فردی به فرد دیگر، فرق کند. اما در کل اگر هنگام خندیدن 4 میلی متر «یک هشتم اینچ» از لثه شما دیده شود، به عنوان لبخند لثه ای در نظر گرفته می شود.

 

از علت های بوجود آمدن خنده لثه نما:
دلایل زیادی برای بوجود آمدن لبخند لثه ای وجود دارد که می توان به:

✓ کوتاه بودن لب بالایی «یا ارتفاع کم لب» مثلاً اگر لب بالایی شما به شدت کوتاه باشد، نمی تواند لثه و دندان های بالایی شما را بپوشاند، در نتیجه باعث ایجاد لبخند لثه ای می شود.

✓ هایپر موبایل بودن لب «یعنی لب شما بیش از اندازه حرکت کند. این وضعیت ممکن است به دلایل عضلات کنترل کننده حرکت لب بالایی باشد که بیش از حد نرمال فعال هستند و باعث می شود لب بالا بیش از حد معمول حرکت کند.

✓ رشد بیش از حد بافت لثه «هایپر پلازی» به علت مصرف داروهای مانند: دیلانتین یا وسیکلوسپورین

✓ ناهنجاری رشد عمودی ماگزیلا «یعنی کوتاه بودن شاخه و رشد بیش از حد فک بالا ... نحوه رشد استخوان فک بالا و توسعه آن می تواند به ظاهر لبخند لثه ای، تاثیر داشته باشد. برای مثال اگر شما دچار برآمدگی بیش از حد فک بالا در داخل بافت لثه، باشید ممکن است در هنگام خندیدن با نمایش بیش از حد بافت لثه مواجه شوید.

✓ بزرگ بودن مادرزادی لثه به طور ارثی با اختلالات متابولیک.

لبخند لثه ای براساس درجه آن طبقه بندی می شود. این درجه میزان بافت لثه نشان داده شده را به صورت درصدی از ارتفاع دندان، اندازه گیری می کند. به عبارتی دیگر: طبقه بندی لبخند لثه ای شما براساس نسبت میزان بافت لثه ای به ساختار دندانی که هنگام خندیدن، نمایش داده می شود، می باشد. و لبخندهای لثه ای می توانند خفیف – متوسط – پیشرفته یا شدید باشند.

درمان خنده لثه ای با جراحی به راحتی قابل ترمیم است که در اینجا به چند نوع از درمان آن می پردازم.