اگر یك یا دو دندان شما كج باشد، مثلاً عقب تر یا جلوتر از دیگر دنداهایتان باشد، دندان پزشكتان به راحتی و با استفاده از انواع روكش ها، این كجی را برطرف می كند یا در مواردی می تواند از لمینت دندان، برای برطرف كردن كجی دندان های جلویی شما استفاده كند، همچنین در شكستگی های كم و ترك¬ها و دندان ها با فاصله كم از همدیگر، استفاده از روش ترمیمی ونیر كامپوزیت خوب مناسب است اما اگر تمام دندان های شما نامرتب و كج و كوله باشند و بین همه آنها فاصله افتاده باشد باید از طریق ارتودنسی آنها را اصلاح كنید

اگر دندان از دست رفته دارید در اصلاح طرح لبخند دندان پزشك¬تان می تواند با كاشت دندان یا استفاده از بریج دندانی، جای دندان از دست داده تان را پُر كند. همان طور كه خودتان مشاهده می كنید اصلاح طرح لبخند، تنها جنبۀ زیبایی ندارد و علاوه بر زیبایی، جنبه های درمانی نیز دارد و بعد از اصلاح طرح لبخند، مشكلات زیادی از دندان های شما برطرف می شوند..

به هم ریختگی دندان ها مشكل شایعی است كه به درجات مختلف، در بعضی از افراد دیده می¬شود. همان طور كه پیش تر گفتم دندان های نامنظم و شكسته یا لب پر شده را می توان به راحتی با انواع لمینت ها، روكش ها یا ونیر كامپوزیت ها، منظم و درمان كرد بعد از ترمیم لبه¬های تیز دندان های شكسته یا بستن فاصله میان 2 یا 3 دندان یك هماهنگی و هارمونی متوازنی در دندان هایتان به وجود می آید كه می تواند نمای كلی لبخند شما را به طور چشم گیری بهبود بخشد دقّت كنید: ارتودنسی زمانی می تواند جنبه درمانی داشته باشد كه بخش زیادی از دندان های شما، نامنظم و كج و كوله باشند. در ترمیم دندان زیبایی با استفاده از لمینت یا ونیر، می توان تا حدّی استفاده از ارتودنسی اجتناب نمود